donderdag 22 maart 2018

Programma Triduum Sacrum en Pasen 29 maart - 2 april 2018
Met de Kerk gaan we op naar de centrale viering van het Verlossingsmysterie - de wezenlijke kern van ons geloof – dat vooral gestalte krijgt in het Triduum Paschale, het hart van het liturgisch jaar, waarin we worden uitgenodigd tot stilte en gebed om de mysteries van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van de Heer te overwegen. De kerkvaders verwijzen dikwijls naar deze dagen die voor ons ieder jaar opnieuw een nieuw begin mogelijk maken, op de dag namelijk van het heilige Pasen, waarop de Heer zichzelf als Lam heeft geofferd. 

Jezus Christus is het die in de nacht van Witte Donderdag in H. Eucharistie onder de gedaanten van brood en wijn zijn eigen Lichaam en Bloed aan de Vader als offer van het nieuwe Verbond aanbood en dit sacrament als hoogste uiting van zijn liefde aan de Kerk toevertrouwde: “Doet dit tot mijn gedachtenis” (1 Kor 11,25).

In de Voetwassing drukt Jezus zijn liefde uit tot het uiterste, een liefde die het de mens mogelijk maakt deelgenoot van God te worden: “Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb” (Jo 13,34).

In de aanbidding van het H. Sacrament overwegen we de eenzaamheid en de doodsangst van Jezus. Hij is het die in velen veel heeft doorstaan: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij” (Mt 26, 38).

Op Goede Vrijdag gedenken we het Lijden en de Dood van onze Zaligmaker. Bekleed met onze mensheid nam Hij de zonden en het lijden van de lijdende mens op zich door zijn lichaam aan de dood te onderwerpen. Onze dood doodde hij door te sterven: ”Wat had Ik voor u nog meer moeten doen dat Ik niet gedaan heb?” (Improperia).

De Heilige Zaterdag kent een grote stilte, de wake bij het Graf van de Heer, een tijd van wachten en hopen, van inkeer en verzoening door het boetesacrament, “opdat wij zo met Christus in het Graf verbonden mogen zijn, dat wij met Hem tot een nieuw leven verdienen te verrijzen”  (Oratie van vrijdag, Completen) totdat gedurende de Paaswake  het ‘Lumen Christi’ en het ‘Alleluia’ de stilte doorbreken om de Verrijzenis van Christus aan te kondigen, de definitieve overwinning  van het leven op de dood!

Mogen wij ons met de Kerk verheugen op de ontmoeting met de Heer en Pasen vieren in de vreugde dat Christus is verrezen: onze Koning, Redder en Verrijzenis!

1. Aankomst van de gasten donderdag 29 maart 2018 tussen 13.30u en 15.00u, tenzij anders is afgesproken.
2. Vertrek: Paasmaandag na het diner of naar eigen keuze.
3. Kosten voor de viering € 160,- op basis van vol pension exclusief gebruik
bedlinnen (€ 6,- totaal voor verblijf)
4. De volledige tekst van de liturgische vieringen vindt U in het Romeins Zondags-missaal (Lat.-Ned.), òf in afzonderlijke kleine boekjes, alhier verkrijgbaar)
5. Voor hen die graag het Goddelijk Officie meebidden, liggen bij de kapel tekstbundels gereed (bruine klappers). Vanaf Goede Vrijdag is de Lat-Ned. tekst van de Liturgie der Uren (Getijdengebed) beschikbaar. De tekstbundels voor Paaszaterdag en Pasen worden daar eveneens gereed gelegd. (Dus per dag een aparte bundel). Op dezelfde plaats vindt U ook de aanduidingen van de bladzijden voor Lezingenofficie, Lauden enz. Mogen we U a.u.b. vragen na het laatste liturgisch uur de bundels daar weer terug te leggen. Dank U.

6. De tekst van een aantal liturgische oefeningen en gebeden zijn opgenomen in de aparte bundel Usuale Priorij Thabor. Mogen we U vragen deze rode bundel vóór uw vertrek weer bij de ingang van de kapel te leggen? Dank U. 
7. Teneinde iedereen de gelegenheid te geven dit Paastriduum optimaal te vieren verzoeken wij u vriendelijk zoveel mogelijk de stilte in acht te nemen. Indien er behoefte is aan conversatie is dit mogelijk in de huiskamer. 
8. Vooral vragen we u tenslotte - dringend - tijdig in de kapel voor de diensten aanwezig te zijn. Dit komt de gebedssfeer alleen maar ten goede.
9. Inschrijven via inlichtingen@priorijthabor.nl

PROGRAMMA P A A S T R I D U Ü M

WITTE DONDERDAG
06.30 u. Angelus - Invitatorium & Psalm 94 Lezingenofficie – Lauden
08.20 u. Terts (kloosterkapel),aansluitend ontbijt
12.15 u. Sext en Noon - Angelus (in stilte) - Usuale –
12.45 u. Middagmaal
15.00 u. Koffie/thee in stilte in de eetzaal
17.30 u. Souper in de eetzaal
19.30 u. Plechtige Eucharistieviering in de basiliek
Na het slotgebed wordt ­de H. Reserve processie-gewijs via midden- en zijgang naar de Sint Jozefkapel van de basiliek overgebrac­ht.
In het koor volgt de Altaarontbloting - Usuale –
Daarna wordt ­de H. Reserve in processie naar de kloosterkapel gebracht en ter Aanbidding uitgesteld.
Completen
Koffie/thee in stilte in de eetzaal (tot 22.00 u)
AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE tot 24.00 u
24.00 u. Instelling van de H. Reserve (in stilte)
Hierna volgt in het koor het nachtelijk officie TENEBRÆ, de plechtige gedachtenis van ‘s Heren doodsangst en lijden (ca. 45 min.) - Usuale –

GOEDE VRIJDAG
06.30 u. Angelus (in stilte) - Usuale –
Invitatorium & Psalm 94
Lezingenofficie (het slotgebed vervalt, het officie wordt
voortgezet met de hymne van de Lauden)
Lauden
08.20 u. Terts aansluitend Ontbijt
10.30 u. Koffie (in stilte in de eetzaal)
12.00 u. Kruiswegoefening in basiliek - Usuale –
Kruisgebed in basiliek
Sext
Angelus (in stilte) - Usuale – (Gelieve dus klapper en Usuale
mee te nemen; via deur “UIT” boven-etage over bruggetje via poort)
13.00 u. Middagmaal (passiemuziek)
14.40 u. Noon (kloosterkapel)
15.00 u. Plechtige Namiddagdienst van het Lijden en
Sterven van onze Heer.
Woorddienst - Kruisverering - Communiedienst.
aansluitend Uitstelling Relikwie van het H. Kruis - Usuale –
waarna gebedswake tot aan de Completen.
(Iedereen is vrij om te komen bidden).
16.30 u. Koffie/thee eetzaal in stilte
18.00 u. Souper (eetzaal)
20.00 u. Completen en
Verering Relikwie van het
H. Kruis - Usuale –
Koffie/thee in de eetzaal
In stilte gaan we naar de eigen kamer

PAASZATERDAG
06.30 u. Angelus (in stilte) – Usuale -
Invitatorium & Psalm 94
Lezingenofficie (het slotgebed vervalt, het officie wordt
voortgezet met de hymne van de Lauden)
Lauden
08.20 u. Terts
Opening H. Graf in Sacramentskapel - Usuale -
Gebedswake tot de Vespers
Ontbijt
10.00 u. Koffie (in stilte in de eetzaal)
12.15 u. Sext
Angelus - Usuale -
12.30 u. Middagmaal
14.45 u. Noon
15.30 u. Koffie/thee in de eetzaal (in stilte)
17.30 u. Vespers van Paaszaterdag
Angelus (in stilte) - Usuale -
aansluitend Souper
19.30 u. Koffie/thee in stilte in de eetzaal tot 20.00 u.
21.00 u. Plechtige Paaswake (klooster)
Bijeenkomst in de zaal boven waar we ons verder in stilte voor­bereiden. Ieder kan er een kaars nemen. Na de dienst gelegenheid om iets warms te gebruiken in de eetzaal.

ZONDAG HOOGFEEST VAN PASEN
06.30 u. Paasgroet (communiteit)
06.40 u. Intrede communiteit in de kapel
Statie bij het H.Graf - Usuale -
Invitatorium & Psalm 94
Lauden
Gezongen Aankondiging van de Verrijzenis - Usuale -
08.00 u. Ontbijt voor de gasten
09.10 u. Terts in de kloosterkapel
Vriendelijk verzoek aan de gasten tijdig naar de kerk te willen vertrekken.
09.30 u. Hoogmis in de basiliek
Aansluitend Koffie in de eetzaal
12.05 u. Pauselijke Zegen Urbi et Orbi (Voor deze gelegenheid staat een T.V. in de zaal boven)
12.35 u. Sext (zonder slotgebed) en Noon
Regina Cæli - Usuale -
13.00 u. Diner (eetzaal)
15.45 u. Koffie/thee (eetzaal)
16.00 u. Processie communiteit - kloosterhal –
16.45 u Korte inleiding op de Vespers van Pasen in de basiliek
17.00 u. Vespers in de basiliek
18.00 u. Souper
20.45 u. Completen en Rozenhoedje
aansluitend Koffie/thee (eetzaal)

PAASMAANDAG

06.30 u. Regina Cæli - Usuale -
Invitatorium & Psalm 94, Lezingenofficie
Lauden
08.15 u. Ontbijt voor de gasten
09.15 u. Terts in de kloosterkapel
09.30 u. Hoogmis in de kloosterkapel
11.00 u. Koffie/thee (eetzaal)
Gelegenheid om af te rekenen
12.00 u. Regina Cæli - Usuale -
Sext en Rozenhoedje
12.45 u. Middageten
14.45 u. Noon gevolgd door Jubelgebed Jan van Abroek z.g.
17.30 u. Vespers 
Regina Cæli - Usuale -
aansluitend Souper
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!

woensdag 21 maart 2018

Liturgy of the Hours Thursday of the 5th week of Lent The Church as sacrament of unity and salvation


Office of Readings
Second Reading
From the dogmatic constitution on the Church of the Second Vatican Council

The Church as sacrament of unity and salvation


See, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah... I will plant my law within them and inscribe it in their hearts. I will be their God and they shall be my people... All shall know me, from the least to the greatest, says the Lord.
  It was Christ who established this new covenant, the new testament in his blood, calling into being, from Jews and Gentiles, a people that was to form a unity, not in human fashion but in the Spirit, as the new people of God. Those who believe in Christ, reborn not of corruptible but of incorruptible seed through the word of the living God, not from the flesh but from water and the Holy Spirit, are constituted in the fullness of time as a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people God has made his own..., once no people but now the people of God.
  This messianic people has Christ as its head: Christ who was given up for our sins and rose again for our justification; bearing now the name that is above every name, he reigns in glory in heaven. His people enjoy the dignity and freedom of the children of God, in whose hearts the Holy Spirit dwells as in a temple. They have as their law the new commandment of loving as Christ himself has loved us. They have as their goal the kingdom of God, begun on earth by God himself and destined to grow until it is also brought to perfection by him at the end of time, when Christ, our life, will appear, and creation itself will be freed from slavery to corruption and take on the freedom of the glory of God’s children.
  This messianic people, then, though it does not in fact embrace all mankind and often seems to be a tiny flock, is yet the enduring source of unity, hope and salvation for the whole human race. It is established by Christ as a communion of life, of love and of truth; it is also used by him as an instrument for the redemption of all, and is sent out into the whole world as the light of the world and the salt of the earth.
  The Israel of old was already called the Church of God while it was on pilgrimage through the desert. So the new Israel, as it makes its way in this present age, seeking a city that is to come, a city that will remain, is also known as the Church of Christ, for he acquired it by his own blood, filled it with his Spirit, and equipped it with appropriate means to be a visible and social unity. God has called together the assembly of those who in faith look on Jesus, the author of salvation and the principle of unity and peace, and so has established the Church to be for each and all the visible sacrament of this unity which brings with it salvation.

Lectio divina lingua latina Liturgia Horarum Hebd V Quadr feria V Ecclesia, sacramentum visibile salutiferæ unitatis


 Ad Officium lectionis


Lectio altera
Ex Constitutióne dogmática Lumen géntium Concílii Vaticáni secúndi de Ecclésia (N. 9)

Tweede lezing

Uit de dogmatische Constitutie ‘Lumen Gntium’ van het IIe Vaticaans Concilie over de Kerk (nr. 9)
De Kerk, het zichtbaar scrament van de heilzame eenheid
Zie, de dagen komen zegt de Heer, dat Ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda ... Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen, Ik zal haar schrijven in hun hart. En ik zal hun God, zij zullen mijn volk zijn ... Zij allen immers zullen Mij kennen, kleinen en groten, spreekt de Heer" (Jer 31, 31-34).
Dit nieuwe Verbond heeft Christus ingesteld, het nieuwe testament in zijn Bloed door uit Vgl. 1 Kor. 11, 25
Joden en heidenen een volk te roepen, dat een eenheid zou vormen niet naar het vlees, maar in de Geest, en dat het nieuwe volk Gods zou zijn.
Want zij, die in Christus geloven en hergeboren zijn niet uit een vergankelijk zaad, maar uit een onvergankelijk zaad, door het woord van de levende God, niet uit het vlees, maar uit water en Heilige Geest, Vgl. Joh. 3, 5-6
worden dan een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk ..., vroeger geen volk, nu Gods volk"  (1 Pt 2, 9-10).1 Pt. 2, 9-10

Dit Messiaanse volk heeft als hoofd Christus, die is overgeleverd om onze misslagen en opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom 4, 25), Rom. 4, 25
en die nu na het ontvangen van de Naam, die is boven alle naam, glorievol heerst in de hemel.
Dit volk bezit als levensvorm de waardigheid en de vrijheid van de kinderen Gods, in wier hart de Heilige Geest woont als in een tempel. Het heeft als wet het nieuwe gebod om te beminnen zoals Christus zelf heeft liefgehad.
Het heeft als doel het koninkrijk Gods, dat door God zelf op aarde is begonnen en dat zich steeds verder moet uitbreiden, om eens op het eind van de tijden ook door Hem te worden voltooid, wanneer Christus, ons leven, zal verschijnenVgl. Kol. 3, 4
,  en ook de schepping zal verlost worden van de slavernij der vergankelijkheid en zal delen in de glorievolle vrijheid van de kinderen Gods  (Rom 8, 21).
Zo is dan dit Messiaanse volk voor heel de mensheid een zeer krachtige kiem van eenheid, hoop en heil, ook al omvat het feitelijk niet alle mensen en al maakt het vaak de indruk van een kleine kudde.
Het is door Christus gevormd tot een gemeenschap van leven, liefde en waarheid, het wordt door Hem ook als werktuig gebruikt van verlossing voor allen en als het licht der wereld en het zout der aarde Vgl. Mt. 5, 13-16
uitgezonden tot heel de wereld.
Zoals nu het aardse Israël, dat op tocht was door de woestijn, reeds de Kerk van God wordt genoemd (Neh 13, 1), Neh. 13, 1
zo wordt het nieuwe Israël, dat optrekt door deze wereld, op zoek naar de toekomstige en blijvende stadVgl. Hebr. 13, 14
, ook de Kerk van Christus genoemd, Vgl. Mt. 16, 18
omdat Hij haar verworven heeft door zijn Bloed, Vgl. Hand. 20, 28
haar met zijn Geest heeft vervuld en haar heeft toegerust met de nodige middelen tot zichtbare en maatschappelijke eenheid. God heeft de gemeenschap van hen, die gelovig opzien naar Jezus, de bewerker van het heil en het beginsel van eenheid en vrede, samengeroepen om de Kerk te vormen, die voor allen en ieder afzonderlijk het zichtbare mysterie moet zijn van deze heilbrengende eenheid. Vgl. H. Cyprianus van Carthago, Brieven, Epistolae. 69,6: P.L. 3, 1142B; Hartel 3B, p. 754: "het ondeelbare mysterie van eenheid"

God heeft de gemeenschap van hen, die gelovig opzien naar Jezus, de Bewerker van het heil en het beginsel van eenheid en vrede,tezamen geroepen en tot Kerk gevormd, zodat ze voor allen en voor iedere mens afzonderlijk het zichtbare instrument zou zijn van die heilbrengende eenheid.

dinsdag 20 maart 2018

Liturgy of the Hours Saint Augustine Jesus Christ prays for us and in us and is the object of our prayers


Office of Readings  - Wednesday of the 5th week of Lent
Second Reading

From a commentary on the psalms by Saint Augustine, bishop

Jesus Christ prays for us and in us and is the object of our prayers

God could give no greater gift to men than to make his Word, through whom he created all things, their head and to join them to him as his members, so that the Word might be both Son of God and son of man, one God with the Father, and one man with all men. The result is that when we speak with God in prayer we do not separate the Son from him, and when the body of the Son prays it does not separate its head from itself: it is the one Saviour of his body, our Lord Jesus Christ, the Son of God, who prays for us and in us and is himself the object of our prayers.
  He prays for us as our priest, he prays in us as our head, he is the object of our prayers as our God.
  Let us then recognise both our voice in his, and his voice in ours. When something is said, especially in prophecy, about the Lord Jesus Christ that seems to belong to a condition of lowliness unworthy of God, we must not hesitate to ascribe this condition to one who did not hesitate to unite himself with us. Every creature is his servant, for it was through him that every creature came to be.
  We contemplate his glory and divinity when we listen to these words: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made. Here we gaze on the divinity of the Son of God, something supremely great and surpassing all the greatness of his creatures. Yet in other parts of Scripture we hear him as one sighing, praying, giving praise and thanks.
  We hesitate to attribute these words to him because our minds are slow to come down to his humble level when we have just been contemplating him in his divinity. It is as though we were doing him an injustice in acknowledging in a man the words of one with whom we spoke when we prayed to God. We are usually at a loss and try to change the meaning. Yet our minds find nothing in Scripture that does not go back to him, nothing that will allow us to stray from him.
  Our thoughts must then be awakened to keep their vigil of faith. We must realise that the one whom we were contemplating a short time before in his nature as God took to himself the nature of a servant; he was made in the likeness of men and found to be a man like others; he humbled himself by being obedient even to accepting death; as he hung on the cross he made the psalmist’s words his own: My God, my God, why have you forsaken me?
  We pray to him as God, he prays for us as a servant. In the first case he is the Creator, in the second a creature. Himself unchanged, he took to himself our created nature in order to change it, and made us one man with himself, head and body. We pray then to him, through him, in him, and we speak along with him and he along with us.

Lectio divina lingua latina Liturgia Horarum Hebdomadæ V Quadragesimæ feria IV Jesus Christus orat pro nobis, orat in nobis, oratur a nobis


Ad Officium lectionisLectio altera
Ex Enarratiónibus sancti Augustíni epíscopi in psalmos
(Ps 85, 1: CCL 39, 1176-1177)
Tweede lezing

Uit de Verhandelingen over de Psalmen van de H. Augustinus, bisschop

Onze Heer Jezus Christus, bidt voor ons als onze Priester,Hij bidt in ons als ons Hoofd, Hij wordt door ons aanbeden als onze God.
God had de mensen geen groter gave kunnen schenken dan zijn Woord, door wie Hij alles schiep, tot hun Hoofd te maken en hen als ledenmaten met Hem te verenigen, zodat Hij Zoon van God zou zijn en Zoon des mensen, God met de Vader, mens met de mensen. Zodat, wanneer wij tot God bidden, wij niet de Zoon  daarbij buiten kunnen sluiten en wanneer het Lichaam van de Zoon bidt, het dit niet kan doen zonder zijn Hoofd; zodat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon zelf is, die voor ons bidt, in ons bidt en door ons wordt aanbeden als onze God.
Hij bidt voor ons als onze Priester, Hij bidt in ons als ons Hoofd, Hij wordt door ons aanbeden als onze God. 
Laten wij dus in Hem onze stemmen herkennen en in ons zijn stem. En als er iets over de Heer Jezus Christus gezegd wordt, vooral in een profetie, wat betrekking heeft op een vernedering die God onwaardig is, laten we dan toch niet aarzelen die profetie op Hem toe te passen, die niet geweigerd heeft zich met ons te verenigen. Hem immers dient elk schepsel, omdat elk schepsel door Hem is gemaakt.
Wij beschouwen zijn verhevenheid en goddelijkheid, als wij horen: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden. Maar terwijl wij deze Godheid van Gods Zoon beschouwen, die de verhevenste schepselen verre overtreft en te boven gaat, horen we ook, in een ander gedeelte van de Schriften, dit goddelijk Woord zuchten, bidden en smeken.
En dan aarzelen wij deze laatste woorden aan Hem toe te schrijven, omdat onze gedachte aan die vorige beschouwing van zijn Godheid ervoor terugschrikt af te dalen naar zijn vernedering. Men schijnt Hem als het ware te beledigen, als men die mensenwoorden laat gelden. Men richt die woorden tot Hem, wanneer men God iets afsmeekt. Meestal raakt men in verlegenheid en tracht men de zin ervan te veranderen. In de Schriften komt men Hem niet tegen of dit slaat juist op Hem en men kan daar niet van afwijken.
Laat zo iemand dus wakker worden en ontwaken in zijn geloof en zien, dat Hij, die hij kort tevoren in Gods gestalte beschouwde, nu de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Aan de mensen gelijk geworden en in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft Hij zich vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood; en de woorden van de psalm wilde Hij tot de zijne maken, toen Hij aan het kruis hing en sprak: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
In de gestalte van God wordt Hij dus aanbeden, maar Hij bidt zelf in de gestalte van een dienstknecht: daar de Schepper, hier het schepsel: de Onveranderlijke heeft het veranderlijke schepsel in zich opgenomen, terwijl Hij ons met zichzelf tot die ene mens maakt, Hoofd en Lichaam. Daarom bidden wij tot Hem, door Hem en in Hem,  en wij spreken met Hém en Hij met ons.
Over Psalm 85,1: CCL 39,1176-177

Palmzondag in de basiliek met de zusters - anno 2015

Gloria, laus et honor tibi sit! Om alvast te oefenen voor PalmzondagDe hymne Gloria, laus et honor tibi sit, werd geschreven door Theodulfus van Orléans.

Theodulfus (* 750/760, +18 december 821) was schrijver, dichter en bisschop van Orléans (798-818) tijdens de regering van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome.

Hij werd bisschop van Orleans onder Karel de Grote. Toen Karel de Grote stierf en Lodewijk de Vrome koning werd van het Heilige Roomse Rijk, werd gedurende de machtsstrijd die volgde op de verheffing van Lodewijk, Theodulf uit zijn bisdom verjaagd en onder huisarrest geplaatst in een klooster in Angers. Tijdens zijn verbanning schreef Theodulf de hymne Gloria, Laus voor Palmzondag. Er wordt verhaald dat Lodewijk Theodulf op Palmzondag bezocht en bij het horen zingen van de hymne Gloria laus, zo ontroerd was dat hij de onmiddellijke vrijlating van Theodulf beval en tevens dat deze hymne voortaan altijd op Palmzondag gezongen moest worden.

De hymne had oorspronkelijk negenendertig verzen. De hymne is gebaseerd op Ps 24, 7-10, Ps 118, 25- 26, Matt 21, 1-17en Lc 24, 37-38.

Het Romeinse Missaal gebruikt de eerste zes verzen met herhaling van het refrein voor de palmprocessie op palmzondag om de intocht van Jezus in Jeruzalem te gedenken.

Tot het Tweede Vaticaans Concilie vond de palmprocessie vaak op volgende wijze plaats. Het eerste couplet, Gloria, laus et honor tibi sit Rex Christe, Redemptor, Cui puerile decus prompsit hosanna pium, werd gezongen door de zangers binnen het kerkgebouw (de deur was gesloten) en werd herhaald door het processiekoor buiten het kerkgebouw. De zangers zongen vervolgens het tweede couplet, het koor buiten antwoordde met het refrein van het eerste couplet, en zo volgden de resterende coupletten tot de subdiaken met de voet van het kruis op de kerkdeur stootte, waarna de deur werd geopend, de hymne werd beëindigd en de processie de kerk binnen trok.Gloria, laus et honor tibi sit, 
rex Christe redemptor:
Cui puerile decus prompsit 
Hosanna pium

Gloria, laus. . . .

Israel tu rex, Davidis 
et inclyta proles:
Nomine qui in Domini, 
rex benedicte, venis

Gloria, laus. . . .

Coetus in excelsis 
te laudat caelicus omnis
Et mortalis homo,
 cuncta creata simul

Gloria, laus. . . .

Plebs Hebraea tibi cum palmis 
obvia venit.
Cum prece, voto, hymnis 
adsumus ecce tibi

Gloria, laus. . . .

Hi tibi passuro solvebant 
munia laudis:
Nos tibi regnati pangimus
ecce melos

Gloria, laus. . . .

Hi placuere tibi; 
placeat devotio nostra
Rex pie, rex clemens, cui 
bona cuncta placent

Gloria, laus, et honor tibi sit, 
rex Christe redemptor,
cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

Nederlandse vertaling:

Heerlijkheid, lof en eer zij U,
Koning Christus, Verlosser,
U zong de kinderschaar
een vroom Hosanna toe.

Refrein Heerlijkheid

Vorst van Israël zijt Gij,
Davids roemrijke Zoon.
Gezegende Koning,
die komt in de Naam des Heren.

Refrein Heerlijkheid

Al de hemelse scharen
loven U in den hoge.
Ook de sterfelijke mens
samen met alle schepsels.

Refrein Heerlijkheid

Het Hebreeuwse volk
kwam U met plamtakken tegemoet.
Zie, wij staan voor U
met gebeden en gezangen.

Refrein Heerlijkheid

Aan de vooravond van uw lijden
brachten zij U de verschuldigde eer.
Zie, wij zingen U als onze Koning
een loflied toe.

Refrein Heerlijkheid

Zij hebben U behaagd,
moge onze godsvrucht U behagen:
Goede Koning, vol erbarming,
aan wie alle goeds behaagt.

Refrein Heerlijkheid